Bekrivelse av Psykoide

Beskrivelse av Psykoiden.

Begrepene som er brukt i psykoiden er dagligdagse begreper.Den består av kuler som illustrerer de forskjellige elementene. Kulene kan også oppfattes som kuleskall hvor de innerste skallene i hver kule er de første påvirkningene og da de vanskeligste å endre. Psykoiden er bygget opp omkring de tre elementene fornuft, erfaring og følelser og de danner en trekant. Midt i trekanten ligger elementet holdninger som er et resultat av de tre.Disse fire elementene ligger i et plan som vi kan kalle det personlige plan.Vinkelrett på undersiden av dette planet er påvirkninger og vinkelrett på oversiden er elementet handlinger plassert.

Fargen på elementene er valgt bevisst.Påvirkninger er gult for å indikere den mulige falskheten.Følelser er rødt og indikerer det emosjonelle, det hjertelige og blodets farge.Fornuft er blått og viser det kjølige, analytiske og intellektuelle.Erfaringer er grønt for å indikere det naturlige i å samle erfaring, og den mulige vekst erfaringer kan gi. Holdninger er grått fordi holdninger er bygget opp av elementene følelser(rødt), erfaringer(grønt) og fornuft(blått) som gir en grå-farge.Handlinger er gitt en magenta(blå-rød)farge for å indikere at følelsen og fornuften oftest er de elementene som bestemmer handlingen.Pilene indikerer en påvirkning. Legg merke til at de interne pilene i psykoiden peker i begge retninger unntatt pilen mellom påvirkning og holdninger som kun peker i en retning fra holdning til påvirkning. Dette avviket blir forklart under beskrivelse av påvirkninger. Som et eksempel betyr dobbeltpilen mellom følelser og erfaringer at følelsene påvirker erfaringene og at erfaringene påvirker følelsene.Personligheten kommer til syne gjennom handlinger. Pilen ut fra elementet handlinger indikerer at det er her vi påvirker våre omgivelser og våre medmennesker

 Startside

legend blue 11s lebron 11 jordan retro 11 legend blue 11s coach factory outlet coach outlet online jordan retro 6 jordan 11 legend blue cheap jordans legend blue 11s cheap oakley sunglasses louis vuitton outlet lebron 11 lebron 12 jordan 6 black infrared barons 13s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue beats by dre cheap louis vuitton outlet louis vuitton outlet beats by dre cheap lebron 12 black infrared 6s jordan retro 11 louis vuitton outlet coach outlet online black infrared 6s lebron 12 louis vuitton outlet jordan 11 legend blue beats by dre black friday jordan 11 legend blue legend blue 11s black infrared 6s legend blue 11s north face black friday louis vuitton outlet louis vuitton outlet