En tro for det 21. århundre

16. En tro for det 21. århundre

 

En tro for det 21. århundre må være slik at mennesker generelt må kunne kontrollere riktigheten av påstandene og ikke være avhengig av tolkninger og forklaringer til noen få utvalgte ”yppersteprester”. Kristendommen har hatt sine paver, biskoper og prester som har formidlet den ”rette og sanne tro” basert på flere tusen år gamle eventyr. Islam har hatt sin profet og sine Imamer. Jehovas Vitner er avhengig av tolkningen noen gamle menn forkynner. Alle religionene har splittet seg opp i sekter og alle forkynner ”sannheten” basert på gamle historier og fortellinger krydret med overtro og skremsler og eventyr.

Det mest karakteristiske ved alle religioner er at det et eller annet sted skal finnes en eller annen guddom eller kraft som ikke ligger i naturens egne egenskaper, men som på en måte skal eksistere på siden av naturen og denne guden eller kraften blir så gjenstand for ofringer, bønner og tilbedelser av forskjelig karakter. Denne tilbedelsen skal gjøre det slik at guden eller kraften gir menigheten og den enkelte hjelp til å løse livets mange vanskeligheter. Dette har vært, er, og vil forbli overtro til evig tid.

 

Det finnes intet utenom naturen, naturen inbefatter alt og det er du som skal bestemme hva din ”sannhet” er, men du vil ikke finne noen annen sannhet enn den du ser i naturen, overtroen bør ikke være din tro. Hold deg til det du selv kan erfare i naturen og livet, la deg ikke imponere av konstruerte ord, uttrykk og påstander som som representantene for de forskjellige religioner kaster over deg, det er misforståelser av de faktiske forholdene, bløff og humbug, forvrengninger av fakta, utelatelser av faktiske forhold og et ønske om makt som driver dem.

Det finnes ingen guder som hjelper, det finnes ingen overnaturlige krefter som kan gipe inn og løse problemene du måtte ha. Se deg om og du vil finne at uansett hvilken religion menneskene bekjenner seg til, eller om de ikke har noen religion i det hele tatt, så blir de utsatt for de samme ulykkene, sykdommene og plagene. De dypest religiøse og fromme får kreft, hjertesykdommer, de utsettes for ulykker og depresjoner på samme måte som oss alle og det finnes ikke en eneste religion du kan bekjenne deg til og så være sikker på at du ikke utsettes for lidelser.

Den nye tro må være basert på realitetene. Dersom du skal få ordnet opp i din hverdag og i dine tanker er det i de fleste tilfellene mennesker du må få hjelp av. Av og til kan det være andre hjelpere fra naturen rundt deg som kommer deg til unnsetning, med det er mer eller mindre tilfeldig og lite å feste sin lit til.. Regnet kan redde avlingen til den fattige bonden, hunden kan varsle uønskede hendelser hente hjelp og i enkelte tilfeller være direkte livreddende., Solen kan gjøre hudsykdommen mindre plagsom (eller mer plagsom), medisiner, operasjoner og behandlinger kan redde liv.  Men dine tanker og tro må du selv ordne opp i. Du vil her få et resyme av

det som er gjennomgått i denne boken prøv å huske hovedpunktene så kan du selv utvikle dem videre,

 

 

1.ERKJENNELSE

NATUREN INKLUDERER ALT.

Vi har valgt å la begrepet natur innbefatte alt, og vi mener alt. Jord, stjerner, materie, energi, naturkrefter, sansbare og ikke sansbare effekter, guder og djevler, engler og troll, fantasier, ideer og realiteter.

I utgangspunktet behøver vi ikke skille mellom fantasier og realiteter, da begge deler er sider av naturen. Naturen er og forblir alt. Det finnes ikke noe over eller ved siden av naturen, naturen inkluderer alt, også tankene og ideene.

Hvordan innvirker så dette på f.eks. "overnaturlige" hendelser. "Overnaturlige" hendelser finnes pr. definisjon ikke, og det som en eller annen person måtte ønske å kalle overnaturlig er kun en del av begrepet natur. Overtroen forsvinner og alt blir naturlig, men hvorvidt en hendelse er fantasi eller fysisk realitet gjenstår å avgjøre. Alt blir er underlagt naturen også guder og djevler enten de nå er en ren fantasi eller mot formodning skulle vise seg å være virkelige.

 

 

2.ERKJENNELSE

NATUREN ER FRA EVIGHET TIL EVIGHET.

Det kan ikke tenkes en begynnelse, for vi kan alltid spørre hva var før begynnelsen. Naturen har alltid eksistert i en eller annen form, det har aldri eksistert noe "før-natur". Det kan heller ikke tenkes noen ende på naturen for vi kan alltid spørre hva kommer etter enden. Naturen vil alltid eksistere, og  det vil aldri komme noen "etter-natur". Det er ingen begynnelse og ingen slutt.

 

3.ERKJENNELSE

NATUREN ER ALLTID I FORANDRING.

Våre sanser og erfaringer viser oss at naturen alltid er i forandring. Hvert menneske på denne jord forandres fra dag til dag. Atomer og molekyler byttes ut. Hver gang vi puster skifter kroppen ut brukte molekyler med nye. Fjellene forvitres og brytes ned. Solen sender ut tonnevis med materie og stråling. Månen og jorden bombarderes daglig med materie og stråler fra fjerne deler av verdensrommet. Nye ideer kommer fram, nye varer og kunnskaper utvikles ingen ting er konstant og evigvarende. Naturen er ikke den samme i dag som i går og vil ikke være den samme i morgen som i dag.

 

Skal vi stole på vitenskapen, relgionen, oss selv eller ingen av dem?

 

4. ERKJENNELSE

VITENSKAPEN ER IKKE UTEN VIDERE SANNHETEN.

            Tilfeldig kalles resultatene når en ikke har kunnskaper nok om forholdene til å             forutsi dem.

Eksempler på dette er været, terningkast, lottotrekning etc.

 

Ikke tilfeldig eller lovmessig kalles resultatene når de kan forutbestemmes.

Eksempler på dette er månefaser, tidevann.

 

Vitenskapen forsøker gjennom gjentatte eksperimenter, hypoteser og matematiske beregninger å finne lovene for verden (naturen) rundt oss.

Lovene er egentlig bare en beskrivelse av hvordan vi oppfatter og forstår verden rundt oss. Vi vet bare ikke med sikkerhet om de «lovene» vi finner idag også gjelder om milliarder av år, og om de gjelder på alle steder i universet.

Vitenskapen kan også bli en religion som ingen får kritisere og heller ikke får anledning til å kritisere.

Vi kan heller ikke være sikre på at mennesket bak de vitenskaplige eksperimentene er objektive og følgelig kan de bedra oss. Husk at dobble blindtester er den sikreste testmetoden vi har. Og at alle fysiske eksperimenter må kunne repeteres av andre enn de som har utføret dem første gang.

 

     5. ERKJENNELSE.

     RELIGIONENE ER MENNESKESKAPT.

Religionen forsøker gjennom konstruerte begreper å forklare hvordan verden er oppstått, og at det er guder som mer eller mindre kontinuerlig griper inn og styrer verden og menneskene. Ingen mennesker, ingen religion. Religionen er helt avhengig av menneskene bak den, og er følgelig et resultat av menneskets ønske om å «forstå» verden og er ikke basert på hva du selv kan erfare og se  i naturen. Dine følelser og opplevelser av glede og herlighet er ikke noe bevis for guddommelige hendelser eller kontakt med guddommen, men ene og alene naturlige følelser vi alle har i mer eller mindre grad og kan forklares helt uavhengig av guddommelige relasjoner.

 

6. ERKJENNELSE

VI MÅ SELV FÅ BESTEMME VÅR TRO.

Hvordan hver enkelt av oss oppfatter verden er avhengig av vår bakgrunn, utdannelse, kunnskaper, logiske og følelsesmessige evner m.m.

Se på Psykoiden.

Ingen av oss er forpliktet til å stole hverken på vitenskap eller religion. Vi  må selv avgjøre hva vi skal tro eller mene, eller om vi i det hele tatt  skal ta en kategorisk avgjørelse om hva som er sannheten.

 

Den naturlige tro.

 

I tusener av år har menneskets gudetro vært en fantasitro. Nå har mange fått mer enn nok av dette tullet!

Fantasitroen må fjernes fra menneskesinnet og erstattes med en tro som er basert på kritisk vurdering av det vi alle registrerer og ikke på det enkelte fantasifulle profeter og bløffmakere presenterer.

Det er den som kommer med en påstand som må bevise eller sannsynligjøre sannhetsinnholdet i påstanden fordi det er ikke mulig - bortsett fra i de formale vitenskaper- å motbevise en påstand om verden rundt oss.

Det er rett å slett ikke mulig å motbevise det dersom jeg påstår at det finnes 12 opprinnelige guder og at jeg har snakket med dem alle. Det er ikke mulig å motbevise at jeg har sett ildsprutende drager på Dovrefjell. Dersom jeg kommer med en slik påstand må jeg bevise dette, men det er ikke mulig å bevise utsagn om verden rundt oss. Utsagnene kan være mer eller mindre sannsynlige eller verifiserte som vitenskapsmenn sier det.

I den norske folketroen har nisser og hulder vært reelle skapninger som det har vært forbeholt noen fantasifulle og lite kritiske mennesker å se. Disse skapningene er nå nærmest forsvunnet ut av folketroen og erstattet med historier om UFO’er ,romskip og mystiske vesener fra andre planeter. Det finnes fortsatt noen som hårdnakket forsverger at de har sett både nisser og hulder, men det er adskillig flere som har sett UFO, romskip og utenomjordiske vesener.

 

 

 

 

 

SAMMENFATNING

NATUREN INKLUDERER ALT FRA EVIGHET TIL EVIGHET OG ER ALLTID I FORANDRING.

 

Naturen har alltid eksistert i en eller annen form, og har alltid vært i forandring.

 

GUD OG NATUR

 

Religionene har et sterkt grep i mennesket, og er mange menneskers støtte i en brutal virkelighet, men de "Gudegitte kreftene" mange mennesker erfarer er krefter iboende i mennesket selv.  Gudene fremstilles ofte som en kraft som også det lille mennesket kan hente krefter fra, og som forklarer alt mennesket ikke forstår. Dersom det et eller annet sted skulle finnes en Gud så er denne guden også underlagt naturen, og ville vært en del av denne, men gudene er og blir fantasiprodukter skapt i menneskets bilder og forestillinger.

 

 

MENNESKET I NATUREN

Hvordan er mennesket blitt til? Skapt av en Gud? Ved tilfeldigheter? Mennesket har fra evig tid og vil til evig tid eksistere som en i naturen iboende mulighet. Det ligger ingen guddommelig skapelse bak mennesket. Vi er heller ikke blitt til ved en tilfeldighet. Mennesket er blitt hva det er i dag som et ufravikelig resultat av Naturens egne iboende muligheter og forandringer.

 

1.KONKLUSJON.

ALLE MENNESKER ER EN DEL AV NATUREN.

 

2.KONKLUSJON

SOM EN DEL AV NATUREN ER VI FRA EVIGHET TIL EVIGHET.

 

3.KONKLUSJON

FORDI NATUREN ALLTID I FORANDRING VIL MENNESKET SOM INDIVID OPPSTÅ AV, OG FORSVINNE I NATUREN.

 

 Startside

cheap jordans cheap jordan shoes beats by dre cheap jordan 11 legend blue black infrared 6s coach outlet online lebron 12 michael kors outlet jordan 6 black infrared barons 13s legend blue 11s barons 13s coach outlet online louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet Lebron 11 coach outlet online legend blue 11s lebron 12 legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet beats by dre outlet legend blue 11s sac louis vuitton black infrared 6s michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 6 black infrared coach factory outlet legend blue 11s jordan 6 black infrared beats by dre black friday michael kors black friday uggs black friday legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue