Gudene er en fantasi

6. Gudene er en fantasi.

 

Gudenes krefter?

Språkets makt.

Guder og TV-helbredelse.

Det ondes problem.

 

Gudenes krefter?

Mennesket har til alle tider sett naturkreftene vise seg for dem. Stormene har ødelagt deres hjem, solen har brent deres åkre, gresshopper har ødelagt deres avlinger, havet har tatt deres familier og ilden fortært alt de har bygget opp gjennom et strevsomt liv.

Mennesket tok ordet i bruk og etter hvert fikk de forskjellige naturkreftene tilordnet hvert sitt ord og ordet ble til navn. Navnene representerte naturkrefter som så ble guder og kreftene ble dermed gudegitte og de fiktive gudene fikk en tilsynelatende makt. Er det ikke snart på tide at de såkalte gudgitte kreftene igjen blir betraktet som det de er, nemlig egenskaper ved naturen eller om du vil naturkrefter?

Religionene har et sterkt grep i mennesket, og er mange menneskers støtte i en brutal virkelighet, men de "Gudgitte kreftene" mange mennesker erfarer er krefter iboende i mennesket selv. Gudene fremstilles ofte som en kraft som også det lille mennesket kan hente krefter fra og som forklarer alt mennesket ikke forstår. Gudene er fantasier og som alle andre fantasier er de skapt i menneskets bilder og forestillinger og som sådanne underlagt naturen.

 

Språkets makt.

Når man som barn lærer seg sitt første språk får man også en mengde ord som i utgangspunktet ikke har noe reelt innhold, det er ord som hulder, nisser, troll, demoner, engler, og guder.  Når vi som voksne skal kvitte oss med denne balasten og rydde opp fantasijungelen av ord er noen oppfatninger lettere å bli kvitt enn andre.

Gardsnissen og huldra, døde vel stort sett ut i forrige generasjon selv om jeg nå i 2004 har snakket med en person som er overbevist om at hun en mørk kveld fikk se en liten grå nisse utenfor stuevinduet. Jeg har ikke møtt noen voksne som fortsatt tror det finnes troll av den gode gamle sorten. Men troll til kjærring (eller mann) er det mange som har.

Demoner og djevler blir fortsatt benyttet som forklaring på ”besettelser” som noen ikke ønsker å forklare på annen måte. Dessuten ønsker fortsatt mange kirker og religiøse sekter å beholde disse begrepene fordi det er en ”forklaring” på det ondes problem.

Guder og engler er jo kirkenes og de religiøses fundament og for et lite barn som uten å få noen motforestillinger ved måltidene hører de voksne i fullt alvor takke Gud for maten og hver kveld ber aftenbønn er det en formidabel opprydding i språk og begreper som er nødvendig når de blir voksne. Nesten ingen klarer dette uten hjelp.

De blir i sin barnetro, og det er greit nok så lenge de ikke tror at vi andre ikke er like nyttige og bra mennesker fordi vi ikke beholder barnetroen.

Senere på skolen hører de at læreren i fullt alvor prater om Gud som om han var en realitet, det snakkes om kjærlighetens evangelium, at Jesus er Guds sønn som stod opp fra de døde og hjelper oss gjennom livet bare vi tror, Dette gjentas og gjentas til det kjedsommelige. Dette er de voksenes eventyr.

Vi leste eventyr for våre barn, og barna ble betatt av forskjellige eventyr og historier. En av ungene skulle hver eneste kveld høre ”Ole Jakob på bytur”, og selvfølgelig fikk han det også sammen med andre historier, men favoritten først.

Hver påske, pinse og jul går det samme eventyret om igjen og om igjen, og voksne mennesker følger andektig med, jeg har etter hvert forstått begrepet barnetro, og dette er naivitet i ordets rette forstand.

 

Guder og TV-helbredelse.

Vi har alle sett eller i hvert fall lest hvordan predikanter og prester bløffer på seg helbredelsesevner. Til og med på selveste rikskanalen NRK fikk en av dem anledning til å vise sine evner, og mange ble selvfølgelig helbredet.

Ikke av predikanten, men av naturens egne helbredelsesevner.

La oss ta et lite regnestykke. La oss anta at hver nordmann i løpet av et år får 3 sykdommer som de før eller siden blir friske av. Dette kan være en vrikket fot, en klemt finger, et sår som bruker litt lang tid på å gro, en vond rygg, en kraftig halsinfeksjon, en muskelstrekk, et hjerteinfarkt, en kreftsvulst, et vondt kne eller en av hundrevis av forbigående sykdommer vi plages av psykisk og fysisk, men som vi altså etter noen dager, uker, måneder eller år bli helbredet for av naturens egne virkemidler eller kirurgers og legers behandling. Det er ikke alltid så lett å si akkurat på dagen når man blir frisk, men de fleste av oss oppdager som regel litt overrasket, ”merkelig nå er jeg faktisk helt kvitt hosten”, og skulle tilfeldigvis dette oppdages den dagen predikanten var på TV, ja da er de fleste ganske raske til å trekke sine konklusjoner. Det gjøres her en fundamental slutningsfeil vedrørende årsak-virkningsforhold. Det er som David Hume påviste, ikke nok med samsvar i tid for at det skal være et klar årsak-virkningsrelasjon.

For å sette det på spissen, dersom du en vakker sommerdag rusler rundt i skogen og hører gjøken samtidig som du oppdrager at kneet ikke lenger gjør vondt, da vil du neppe påstå at det er gjøken som har helbredet kneet.

Det er samsvar i tid men intet årsak-virkningsforhold.

Den gjøken du ser på TV har heller ingen slike evner.

Tilbake til matematikken. Vi kan også anta at det er like mange sykdommer nordmenn blir friske av. Hvert år blir altså nordmenn friske av 3 sykdommer.

Sannsynligvis er det flere plager enn 3 pr år, og vi holder i dette regnestykket også de uhelbredelige sykdommene utenfor.

Hvis vi runder av og sier at det er 4,5 millioner nordmenn som hver blir kvitt 3 sykdommer pr år, så blir vi 4,5 millioner nordmenn helbredet for 4,5millioner x 3 = 13,5 millioner mer eller mindre alvorlige sykdommer hvert år. Hver dag blir da ca. 37000 nordmenn friske av en eller annen sykdom og hver time ca 1540. Men predikanter er smarte, de sier klart og tydelig ifra at det er ikke sikkert helbredelsen virker momentant. ”Det kan ta noen dager, kanskje en uke før de guddommelige kreftene virker.”

I løpet av denne uken blir 37000x7=259000 mennesker naturlig kvitt en mer eller mindre farlig sykdom. At predikantene tar æren for helbredelser, eller lar en eller annen guddom ta æren, er ikke bare latterlig det er frekt og uhederlig og dette er en sykdom som tilsynelatende er helt uhelbredelig.  

 

 

Det ondes problem.

Hva er ondskap?  De fleste av oss har vel ingen klar definisjon av hva ondskap er og en slik klar og entydig definisjon finnes vel ikke. Men vi kan vel alle komme med eksempler på hva ondskap er.

Spinoza skriver i boken Etikk (4 side 48):

”Etter at menneskene ble overbevist om at alt som skjer, skjer for deres skyld, begynte de å regne det som er nyttig for dem selv for å være det vesentligste ved tingen. og det som påvirker dem på den mest behaglige måten, regner de for det beste. Ut fra dette skapte de begreper som godt, ondt, orden, forvirring, varme, kulde, skjønnhet og heslighet, og de mener at disse begrepene forklarer verdens natur.”

Spinoza skriver i boken Etikk (4 side 118):

”Det finnes ikke noe i naturen som kan tillegges feil fra naturens side. Naturen er nemlig overalt og alltid den samme. Den har den samme dugelighet og makt. Det vil si at det er de samme lovene og reglene som styrer alt og som bestemmer hvordan tingene forvandler seg fra en form til en annen. Derfor bør alle ting, uansett deres natur, forstås på samme måte, ut fra naturens universelle lover og regler. Følelser som hat, sinne, misunnelse osv. følger som sådanne med den samme naturlige kraft og nødvendighet som de øvrige enkelttingene” Vi er ikke enig med Spinoza at naturen overalt er den samme, vi vet heller ikke om naturlovene er evige og uforanderlige.

 

Naturen omfatter alt, også ondskap. Ondskapen blir i en slik sammenheng en egenskap eller iboende (immanent) egenskap ved naturen. Ondskapen er naturlig. La oss ta noen eksempler.

Først fra dyreriket hvor det er en mengde forhold som viser en ondskap uten samvittighet. Når en ulv skambiter

til døde en hel saueflokk, uten hensyn til om det er lam

eller voksne og at det tilsynelatende ikke er matbehovet som får den til å gjennomføre massakren, skal vi kalle

dette ondskap? I gamle dager ville man trodd at det var

den onde selv som hadde tatt bolig i ulven, men i dag?

Når reven herjer i hønsehuset så det ser ut som slagmark, er dette ondskap?

Hva med en ruset person som nærmest i bevisstløs

tilstand begår blind vold, er dette ondskap.  Hva med

 faren som gir den rappkjefta guttungen en skikkelig

ørefik, er dette ondskap. Eller hva med naboen som punkterer alle 4 hjulene på bilen din fordi du ruset motoren klokka 3 om natten, er dette ondskap. Hva med punkteringen av hundrevis av biler på Hardangervidda natten før påsken var over og hjemreisen skulle starte, er dette ondskap? Hva med all baksnakkingen vi alle mer

eller mindre deltar i, er dette ondskap?

Må det kanskje være en bevisst ond hensikt med handlingene for at det skal kalles ondskap. Er ondskapen kommet inn i verden fra djevler, demoner, falne engler

eller lokkende slanger?

Ondskapen er først og fremst naturlig og noe vi vanligvis anser som ikke ønskelig.

Dersom vi vurderer ørefiken til den rappkjefta guttungen

vil mange mene at det er en ondskap som er berettiget.

En som handler i overenstemmelse med sine holdninger

vil neppe betrakte sine handlinger som onde, mens andre mennesker med andre holdninger vil komme til helt andre slutninger. En psykolog eller en prest vil kanskje si at handlingen å fike til guttungen i seg selv er ond fordi den

 er voldelig.

Men det er ikke nok at en handling er voldelig for at den skal være ond. Dersom du slår den rusede personen som bedriver blind vold i bakken for å hindre barn i å bli knivstukket, vil vel knapt noen kalle dette ondskap selv om voldsbruken er helt opplagt.

Om en ulv eller rev eller et menneske begår onde handlinger er den like fult en del av naturen og den er naturlige handlinger som vi ikke trenger verken falne engler, demoner eller djevler for å forklare. Ondskapen er en vanligvis uønsket side av naturen som det ikke er noen grunn til å finne mer eller mindre subtile og fantasifulle forklaringer på.

 

Vi har sett bilder fra en skole i Russland hvor tsjetsjenske gerilljasoldater tok flere hundre uskyldige barn og voksne som gissler. De forlangte politiske endringer i Tsjetsjenia. Flere hundre barn og voksne omkom i voldsomme eksplosjoner. Var dette ondskap? Selvfølgelig var dette ondskap, men hva vet vi om disse gisseltakerne, kanskje har de selv mistet barn eller familiemedlemmer under russiske bombetokt i Tsjetsjenia. Dette er også ondskap og begge er to sider ondskapens ansikt.

Det grunnleggende er lederes ønsker om politisk eller religiøs makt eller også følelsen av en reell uretferdighet i verden. De aller fleste mennesker vil tilbringe livet hos sin familie og i fred og ro og kanskje dyrke sin hage og sin religion.

Så kommer det ledere som skal frigjøre og frelse verden. De har taleevner og kan rive massene med seg. Noen har med rene politiske ideologier manipulert seg til makt. Vi kan nevne Hitler, Stalin og Mussolini. Noen har manipulert seg fram til makt over militære styrker med både politiske og religiøse ideologier, vi kan nevne Saddam Hussein. Noen har kommet til makten med våpen og rene religiøse ideologier dette har skjedd i med Taliban i Afganistan. Noen har benyttet ren religion for å skaffe seg makt som presteskapet i Iran. Det mest skremmende med det hele er at alle disse i tillegg til behovet for makt sannsynligvis også trodde på sitt fundament.

Kristendommen har ikke vært fraværende under de historiske maktmisbrukene på noen av kontinentene. De to siste verdenskrigene startet i den del av verden hvor kristendommen stort sett har vært enerådende de siste 1000 årene.  Tysklands ”Gott mit uns” og Amerkas ”God bless Amerika” er uttrykk for ønsket om at Gud skal være vennlig innstilt overfor den makten de ønsker å benytte. Dette gjør at soldatene som fortsatt har sin barnetro, går i krigen og dreper uskyldige barn og voksne som ikke ønsker annet enn å leve i fred med familie og sitt fedreland. Det fortvilede er at  det ikke finnes noen gud som ordner opp i dette menneskeskapte inferno som krigene blir dag.

Vi må snart få en internasjonal domstol som kan tiltale ledere som handler slik at uskyldige mennesker ikke må lide for sin tro eller overbevisning. Dersom lederne ikke stiller opp i rettsaken bør de likevel dømmes. Det bør opprettes politi- eller kommandogrupper som har som eneste oppgave å fullbyrde dommen.

Det er lederne som må unngjelde dersom de ikke setter i verk tiltak som hindrer etnisk urettferdighet, kriminalitet og ufrie forhold.

Lederne, som beslutter krigene er fredede, og sitter trygge i sine bunkere, mens den alminnelige mann mister sine barn, ektefeller, familiemedlemmer og venner eller de blir vannsiret for livet, det eneste livet de noen gang får leve. Hvor blodig urettferdig! Hvor meningsløst! 

Krigene og de menneskeskapte konfliktene er der hvor ondskapen får det klareste uttrykk. Slik har det vært i hele den historiske tid, og det er tydelig at det finnes ingen gud som kan rydde opp. Mennskene må selv ordne opp, det nytter ikke verken med guddommelige bønner, ofringer eller magisk-mystiske ritualer, kirkelige fellesbønner, tenning av lys eller fakkeltog. Vi må få fram mennesker som forstår at det er lederne som må stoppes og fjernes fra sine posisjoner når de ikke lenger motarbeider ufrihet, urettferdighet og kriminalitet. Det er mennesker som har startet kriger og mennesker som må få slutt på kriger.

Gudene er en menneskeskapt fantasi som ikke har stanset noen krig eller hindret noen urettferdighet. ”Det onde” er de uønskede hendelser eller handlinger som andre kanskje kan se på som ønskede.

For en gjeng banditter som blir tatt av et jordskred og blir invalider eller omkommer så er vel jordskredet en onskapens hendelse, men de som ikke lenger blir utsatt for bandittenes herjinger vil vel neppe kalle jordskredet en ondskapens hendelse. Det hele vil av for eksempel religiøse kunne betraktes som Gudens inngripen.

Som vi ser viser ikke det praktiske resultatet hendelser eller handlinger oss noe som helst om ondskapens problem.

 Ondskap er og blir intet annet enn uønskede handlinger eller hendelser.

Noen vil kanskje heller defiinere ondskapen ikke som et resultat av hendelser og handlinger, med en eller annen diffus åndelig realitet.

Hva med ulven og sauene eller reven i hønsehuset. Begge hendelsene er forårsaket og styrt av det som foregår inne i kroppen og hodet på ulven og reven. Inne i hodet og i kroppen på en menneskelig massemorder forgår også mentale og andre prosesser som fører til ”onde” handlinger. Men det er neppe nødvendig å ty til onde ånder eller andre sofistikerte ”overnaturlige” forklaringer på fenomenet. Dette er og blir en del av naturen og de egenskapene mennesker og dyr er utstyrt med verken mer eller mindre. Men som mennesker har vi til en viss grad muligheter til å påvirke og endre holdninger og handlinger hos både dyr og mennesker.

 

 

 

 

 Startside

legend blue 11s lebron 12 michael kors outlet jordan 11 jordan 11 legend blue beats by dre outlet jordan 11 legend blue michael kors outlet louis vuitton outlet michael kors outlet cheap jordans jordan 14 black toe ferrari 14s beats by dre cheap jordan retro 11 jordan 11 legend blue coach outlet online black infrared 6s jordan 11 legend blue Lebron 11 coach outlet online beats by dre cheap black infrared 6s coach outlet online jordan retro 11 Lebron 11 lebron 12 michael kors outlet jordan 11 legend blue michael kors outlet michael kors black friday jordan 6 black infrared north face black friday north face black friday jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan 11 legend blue sac louis vuitton