Hva er meningen med livet

14. Hva er meningen med livet?

Spørsmålet kan oppfattes på flere måter.

 Spørsmålet består av 5 ord. Det første ordet ”hva” indikerer vel at det skal oppgis et eller annet konkret i svaret. Det er kanskje også forventet en eller annen målsetting implisitt i svaret?

De neste 2 ordene i spørsmålet ”er meningen” indikerer vel at svaret må inneholde en eller annen hensikt som noen på forhånd skal kjenne til. Ordet mening kan ha også ha flere andre betydninger.

1: Det er min mening at skolen stadig blir dårligere …… .Her utrykker vi en mening om noe eller tro på et eller annet.

2: Meningen med denne samtalen er å… Her utrykker vi at ordet mening betyr at det forelihgger en hensikt.

3. Mening kan også tolkes som meningsfylt

Hva menes med ordet livet. ”Er det vårt, ditt og/eller mitt liv det er snakk om, eller er det livet generelt, eller er de alle menneskers liv.

De fleste vil vel uvikårlig oppfatte spørsmålet slik at spørsmålsstillerern vil ha et konkret svar på hva som er hensikten med at vi, i perspektiv av evigheten, lever en kort tid på jorden.

Svaret er ganske enkelt at det finnes ikke noen indikasjoner eller antydning til bevis for at det skulle være noe annet en ren skjær tilfeldighet at vi lever denne korte stunden. Vi er ikke annnet enn en del av en naturlig kontinuelig forandring som også alle andre forandringer vi kan se rundt oss.

Og hvem vil vel begynne å spørre om det er noen overordnet hensikt at noen helt konkrete vannmolekyler smelter og blir vann. De er jo kun en del av en naturlig og stadig forandring og det samme er vi mennesker. Derfor er det ingen mening med livet i den forstand at det er en dypere eller overordnet hensikt med hvert enkelt menneskes liv.

Vi har et begrep som er det eneste som kan gi et konkret og fornuftig svar på spørsmålet nemlig ”meningsfylt”. Det er hva du fyller livet med som gjør livet meningsfylt og gir det dets eneste mening. Dersom du ikke opplevde, følte, erfarte og ei heller foretok noen handlinger ville du ikke fylle livet med noen ting, du ville rett og slett ikke leve og det ville være totalt meningsløst. Spørsmålet er umulig å svare på, fordi spørsmålet i utgangspunktet indikerer at det finnes en mening eller hensikt som ikke finnes. For å utdype hva jeg mener skal jeg stille et tilsvarende spørsmål: Hva er meningen med vakum. Hva er meningen med en C-moll accord. Du vet at vakum finnes men det finnes ikke noen mening eller hensikt med vakum. Hva er meningen med uran. Du vet at uran finnes men det er ingen mening eller hensikt med uran. Hva er meningen med livet. Du vet at livet finnes, men det er ingen dypereliggende eller skjult mening eller hensikt med det. Det er ingen gud eller ånd som har penslet ut en hensikt, hvorfor i all verden skulle det være tilfelle, det ville jo bare vært en lek for gudene..

Hva er meningen med vann? Hva er meningen med luft? Spørsmålene kan bare besvares med hva disse stoffene gjør i naturen, hvilke funksjoner de har og hva de de i løpet av sin levetid forårsaker eller deltar i og hvordan omgivelsene påvirker dem. Slik er det også med spørsmålet Hva er meningen med våre liv? Spørsmålet kan bare besvares med hva vi i løpet av vår levetid påvirkes av gjennom følelser, erfaringer og fornuft, og hvordan omgivelsene reagerer på våre handlinger hvordan vi selv tenker og opplever verden i tiden og hvordan vi handler. Noen mening utover dette er rene ønsketenkninger, drømmerier og fantasier. En C-moll akkord kan gi mening med at den formidler en stemning, men det sitter ingen gud og gir en dypere mening med akkorden, den er en kortvarig lydimpuls som har en begrenset varighet, selv om virknigen av den kan gi en stemning som varer et menneskeliv, dør den fysiske tonen der og da.. Slik også med ditt og mitt liv, vi dør, men ringvirkningene fra oss lever lenger på godt og vondt.

Tenk deg et tilfeldig menneske du går etter på gaten, og som du kun ser ryggen på. Hvorfor skal dette menneske uten ansikt ha evig liv. Hvorfor skal alle de milliardene av mennesker du ikke har sett ansiktet på få evig liv? Hvorfor skulle alle mer eller mindre ”onde” mennesker ha evig liv, og hva skal alle disse menneskene foreta seg til evig tid. Er det i det hele tatt noen verdi i et evig liv? Den kristenes evige liv er helt utrolig dårlig beskrevet i bibelen, og ingen kristne vet egentlig hva et evig liv innebærer. Det er vel heller ikke så uderlig, det er jo tross alt bare en ønskedrøm uten noen som helst virkelighetserfaring eller tilknytning til realiteter.

 Startside

legend blue 11s jordan 6 black infrared legend blue 11s Nike kd vii beats by dre cheap cheap oakley sunglasses beats by dre cheap coach outlet online michael kors outlet legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue lebron 11 lebron 12 black infrared 6s black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 11 jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s barons 13s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 6 black infrared Nike kd vii lebron 12 black infrared 6s louis vuitton outlet coach factory outlet louis vuitton outlet coach factory outlet black infrared 6s black infrared 6s black infrared 6s michael kors outlet legend blue 11s jordan 11 legend blue legend blue 11s michael kors black friday