Hva er naturlig?

9. Hva er naturlig.

Når mennesker vil uttrykke noe de mener er selvsagt og som de er helt sikre på, og som de også antar at andre er enige i, da benytter de seg av uttrykkene naturlig og naturligvis. Det finnes vel knapt en skribent eller forfatter eller filosof som ikke benytter disse begrepene.

 

 

Begrepet «naturlig» er det vanskelig å finne en fruktbar definisjon på.

Det kan være hensiktsmessig å definere det «naturlige» som kun det som finnes i naturen uten menneskets inngripen. Men alt er en del av naturen og følgelig naturlig. En enkel definisjon er at naturlig kort og godt betyr ”slik naturen er”. Mennesket er et produkt av naturen. Mennesket setter i gang prosesser som igjen gir resultater mennesker aldri har sett, og disse prosessresultatene er like naturlige som vepsebol, fuglereder, vårfluelarvens merkelige hylster, sneglehus og andre naturlige produkter.

Hvilke handlinger er naturlige?

Ut i fra den situasjonen og omstendighetene mennesker og dyr befinner seg i blir alle handlinger egentlig naturlige for dem der og da.

En homoseksuell forelsker seg, en pedofil får seksuelle forestillinger når han ser barn, noen raner gamle hjelpeløse mennesker, noen dreper sine barn fordi de føler seg vanæret, eksemplene er utallige, men det som kjennetegner disse handlingene og erfaringene er at de som opplever dem opplever dem som fullstendig naturlig. Vi kan ikke uten godta at voksne forgriper seg på barn eller at gamle hjelpeløse ranes. Men at handlingene oppfattes helt naturlige for de som utfører dem betyr ikke at vi skal la det skje eller at vi skal godta det som skjer med barn og andre hjelpeløse. Dette betyr at argumentet ”Det er naturlig” ikke inneholder noe fornuftig argument at det bør være slik eller at det er ønskelig at det er slik, begrepet er deskriptivt og ikke normativt.

 

Alle bruker begrepet naturlig når de vil understreke at en sak eller hendelse ikke kan eller bør diskuteres. Begrepet ”naturlig” blir på en måte det selvfølgelige som er udiskutabelt. Begrepets negasjon det ”unaturlig” blir benyttet om hendelser eller handlinger som for vedkommende er uønsket som for eksempel av moralske eller religiøse grunner. Ut fra min definisjon av at naturen omfatter alt, blir også alle handlinger og holdninger naturlige for den personen eller den situasjonen som beskrives uansett hvor lite ønskelig den måtte være. Det er helt naturlig å være homoseksuell, det er helt naturlig å drepe sine barn, det er helt naturlig å hate hele verden. Det er helt naturlig å bli gal. Det er helt naturlig at hver enkelt av oss søker å tilfredsstille sine seksuelle behov slik de selv føler for. Men om det er hensiktsmessig, fornuftig eller ønskelig er et helt annet spørsmål. Argumentet ”Det er naturlig” er altså ikke noe argument for at det er slik det bør være sett i relasjon til samfunn, individets trygghet i samfunnet etc.

 

 Startside

coach factory outlet legend blue 11s jordan 11 Legend Blue ferrari 14s michael kors outlet beats by dre outlet coach outlet online black infrared 6s louis vuitton outlet legend blue 11s legend blue 11s coach factory outlet louis vuitton outlet Legend Blue 11s legend blue 11s black infrared 6s black infrared 6s black infrared 6s lebron 12 legend blue 11s jordan retro 11 legend blue 11s louis vuitton outlet beats by dre outlet jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared cheap jordans lebron 12 louis vuitton outlet jordan retro 11 jordan 11 legend blue michael kors black friday black infrared 6s michael kors outlet lebron 12 black infrared 6s michael kors outlet michael kors black friday louis vuitton outlet black infrared 6s