Innledning

Mange mennesker har i dag, som i går, og sannsynligvis i morgen, behov for å finne en ”mening” med sin egen eksistens og verden rundt seg. Kunnskapene vokser med en slik fart at ingen lenger kan besitte og beherske all menneskelig viten. Da det også stadig dukker opp kvasivitenskaper og trosforestillinger som benytter vitenskapens ord og begreper for å sannsynligjøre sine påstander blir det nesten umulig for oss alle å skille mellom viten og tro.

Fra første dag noen har snakket til deg er dine tanker blitt preget av hva menneskene rundt deg mente og trodde på. Du har arvet dine forestillinger om verden rundt deg fra dine omgivelser og derfor er de fleste nordmenn protestanter, de fleste indiere er hinduer, de fleste italienere er romersk- katolske, de fleste israelere er jøder og de fleste saudi-arabere er muslimer.

Dette viser også hvor vanskelig det er å finne sannheten om de dypeste spørsmålene, de fleste forblir derfor i sin barnetro.

Rekkefølgen av de påvirkningene vi utsettes for er kanskje den viktigste og vanskeligste hindringen for å finne sannheten.

Deretter kommer all sensuren, løgnen og alle de tilbakeholdte opplysningene som også hindrer oss i å få vite, og derfor forblir vi i vår barnetro.

Arne Ness (1) skriver i Filosofiens historie at filosofi er forsøk på å løse de siste og dypeste spørsmål på en måte som tilfredstiller tanken.

Skal vi bli kvitt alle løgnene, og vrangforestillingene og tilfredstille tanken må vi starte på nytt.

Vi må så godt vi makter tenke oss at vi intet har hørt, intet har lest og intet forstått. Vi må starte med noen fundamental erkjennelser og det har filosofene forsøkt på forskjellige måter. Descartes forsøkte med å tvile på alt, og endte opp med en grunnleggende erkjennelse som gikk ut på at det eneste han var sikker på var at han tvilte og derfor også tenkte, og det at han tenkte gav ham en sikker erkjennelse om at han eksisterte. Cogito ergo sum, jeg tenker, derfor er jeg til.

Vi forsøker alle å få et livssyn eller livsfilosofi som vil gi oss en mulighet til å gi oss selv fornuftige, erfaringsmessige og følelsesmessige svar på meningen med livet. Det som presenteres her er min egen personlige holdning til verden omkring meg og den er skrevet vesentlig for meg selv for å klargjøre mine egne tanker og min egen personlige overbevisning om tvil og tro.

Den er et resultat av alle de påvirkninger jeg er blitt utsatt for fra medmennesker, bøker og livet selv. Dette har gitt meg holdninger som er til dels preget av en en total skepsis til de fleste påstander som ikke lar seg kontrollere, etterprøve og studere, som for eksempel folk som har sett huldra, nissen, nøkken eller de mer ”moderne” grønne menn, hjelpere, spøkelser, ånder, guder, troll, Jesus, Muhammed eller avdøde familiemedlemmer, venner eller kjente.

Mest sannsynlig vil du være uenig i mye av det som presenteres, men la det bli en mulighet til å finne ditt eget fundament å bygge videre på, og la ikke barnetroen hindre deg i å søke sannheten.

 

Utgangspunktet for naturtroen kan kort beskrives i 3 erkjennelser som jeg kommer tilbake til.

 

1. ERKJENNELSE.

NATUREN INKLUDERER ALT.

FORKLARING TIL 1. ERKJENNELSE

Jeg har valgt å la begrepet natur innbefatte alt, og jeg mener alt. Universet, jorden, stjerner, materie, energi, naturkrefter, sansbare og ikke sansbare effekter, guder og djevler, engler og troll, fantasier, ideer og realiteter og alt annet.

I utgangspunktet behøver vi ikke skille mellom fantasier og realiteter, da begge deler er elementer i naturen. Naturen er og forblir alt. Det finnes ikke noe over eller ved siden av naturen, naturen inkluderer alt, også tankene og ideene. Våre tanker er en åndelig realitet som inkluderes i naturbegrepet. Hvordan innvirker så dette på f.eks. "overnaturlige" hendelser? "Overnaturlige" hendelser finnes ikke, og det som en eller annen person måtte ønske å kalle overnaturlig er kun en del av naturen. Overtroen forsvinner og alt er og blir naturlig, men hvorvidt en hendelse er en fantasi, en drøm eller fysisk realitet gjenstår å avgjøre. Alt er underlagt naturen. Guder og djevler blir et resultat av menneskelig fantasi og drømmer.

 

2. ERKJENNELSE.

NATUREN HAR INGEN BEGYNNELSE OG HAR INGEN ENDE.

FORKLARING TIL 2. ERKJENNELSE

Jeg kan ikke tenke meg en begynnelse, for vi kan alltid spørre hva var før begynnelsen. Naturen har alltid eksistert i en eller annen form, det har aldri eksistert noe "før-natur". Jeg kan heller ikke tenke eller forestille meg noen ende på naturen for vi kan alltid spørre hva kommer etter enden. Naturen vil alltid eksistere, i en eller annen form, og det vil aldri komme noen "etter-natur".

 

3. ERKJENNELSE.

NATUREN ER ALLTID I FORANDRING.

FORKLARING TIL 3. ERKJENNELSE

Våre sanser og erfaringer viser oss at naturen alltid er i forandring. Hvert menneske og dyr på denne jord forandres fra dag til dag. Atomer og molekyler byttes ut. Hver gang vi puster skifter kroppen ut brukte molekyler med nye. Atomer, elementærpartikler, elektromagnetiske bølger alt endres og-eller flytter seg i rommet. Fjellene forvitres og brytes ned. Solen sender ut tonnevis med materie og stråling. Månen og jorden bombarderes daglig med materie og stråler fra fjerne deler av verdensrommet. Materie blir stråling og stråling blir materie. Nye ideer kommer fram, gamle ideer forlates, nye varer og kunnskaper utvikles ingen ting er konstant og evigvarende. Naturen er ikke den samme i dag som i går og vil ikke være den samme i morgen som i dag.

 

De fleste vil vel være enige i at de daglige hendelsene i naturen rundt oss foregår uavhengig av om det finnes en god og allvitende gud eller ikke. Det virker som om naturen er selvdreven på godt og vondt.

Det er ingen gud som bestemmer våre handlinger, da ville jo ingen være ansvarlig for hva de gjør, og vår måte å behandle lovbrytere på ville være å handle mot gudens vilje, eller så er det også gudens vilje at vi skal behandle dem som vi gjør. Dette betyr at uansett hva vi gjør så skulle det være gudens vilje eller ønske som oppfylles.

Vi må gå ut fra at vi har en viss fri vilje, delvis begrenset av våre holdninger, erfaringer, følelser og fornuft og at denne frie viljen sammen med naturens egne fysiske, kjemiske og andre muligheter og begrensninger gir et selvdrevet system som i sin daglige drift ikke trenger noen guddommelig kraft. Alle de nødvendige kreftene ligger som et fundament og en mulighet i naturen uten at det har vært noen begynnelse eller at det blir noen ende. Vi kommer tilbake til dette.

 

 

 

 

 Startside

beats by dre cheap louis vuitton outlet legend blue 11s legend blue 11s sac louis vuitton Legend Blue 11s jordan 11 legend blue cheap oakley sunglasses legend blue 11s cheap jordan shoes jordan 11 legend blue black infrared 6s michael kors outlet michael kors outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 6 black infrared jordan 13 barons jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 11 legend blue lebron 11 jordan 14 black toe black infrared 6s north face black friday lebron 12 michael kors black friday louis vuitton outlet black infrared 6s uggs black friday michael kors black friday coach black friday louis vuitton outlet michael kors outlet online