12. Moral, Etikk og Natur

 

Den ikke religiøse.

Har en ikke-religiøs dårligere moral enn de religiøse?

Er han mindre verdt for sine nærmeste, lokalsamfunnet eller staten?

Dersom du svarer nei på disse spørsmålene burde du heller ikke være redd for at samfunnet blir mindre moralskt eller verdifult om religionen forsvinner inn i eventyrbøkene hvor den egentlig hører hjemme.

 

Etikk og Moral

En fruktbar definisjon av disse begrepene kan være at Etikken beskriver hvilke regler og normer en skal leve etter, og Moralen er en beskrivelse av hvor godt eller dårlig en etterlever etikkens regler og normer.

 

Anger.

Anger har kun en fornuftig virkning dersom den fører til at man ikke gjentar de handlingene en har angret på. Det en bør bestrebe seg på er å bevisstgjøre de handlingene som fører til anger og å love seg selv at man ikke skal gjenta handlingen. Deretter etter beste evne og samvittighet forsøke å etterleve dette.  Angeren som sådan er ellers helt uten mening og bør elimineres. Gjort er gjort.

 

Unnskyldning.

Skal man be om unnskyldning for feil som er gjort eller urett som er begått?

Det er viktigere å sørge for at en ikke gjentar uretten eller feilen.

 

Handlinger og holdninger.

Det viktigste for våre omgivelser er hvilke handlinger vi utøver. Våre holdninger er viktige for oss selv. Det er sammenhengen mellom holdninger og handlinger som gir et helt menneske.

 

Om å hjelpe hverandre.

Vi har ingen gud som hjelper oss i vanskelige situasjoner. Vi må klare oss selv eller få hjelp av andre mennesker. Dette har vel menneskene til alle tider forstått, men ikke alltid tatt konsekvensen av. Vi trenger ikke et forsamlingshus for å be en ikke eksisterende guddom om hjelp. Vi trenger et sted å gå hvor vi virkelig får den hjelpen vi trenger om den er mulig å gi. Det er ikke alt

 

Om å snu det andre kinnet til.

Det er naivt å tro at det ikke finnes mennesker som er direkte onde.

Disse onde menneskene vil hensynsløst og uten skrupler undertrykke

og utnytte andre. De kan ikke stansen av annet en en makt som er sterkere enn dem, og den makten er samholdet mellom de gode.

Dersom alle gode krefter snur det annet kinnet til vil ondskapen til slutt styre verden.   

 

Menneskenes verdi, hva er det?

På skolen lærer barn at alle mennesker er like mye verd. At alle er vi like verdifulle.

Så må vi spørre; verdifulle for hvem? Hvis vi tenker oss alle verdens mennesker avkledt og sittende i ro og ikke foreta noen handlinger så er alle mennesker like mye verd. Da spiller ikke hudfarge, religion eller hvilken kultur du kommer fra noen som helst rolle. Alle er like mye eller like lite verd. Men så kommer handlingene! Noen foretar handlinger som kun gavner dem selv, andre hjelper hverandre. Det er da opplagt for de fleste av oss at de som handler til fellesskapets beste har større verdi for fellesskapet enn de som kun tenker på sitt eget ve og vel og ikke vil dele. Enda mindre verd er vel de som tar fra de svake til egen vinning. I disse situasjonene har i utgangspunktet ikke rase eller religion noen betydning. Altså burde verdien på en måte måles ut fra handlingene menneskene foretar seg. Det er galt å forsøke å innbille mennesker at alle er like mye verd, fordi det innebærer at det ikke spiller noen rolle hvordan de oppfører seg, de er alle like mye verd som alle andre.

Så blir barna voksne og kommer ut i arbeidslivet. Da er ikke lenger alle like mye verd. Da er ikke ønsket om å dele eller hjelpe det viktigste, men ønsket om egen rikdom og øke sin verdi i forhold til alle andre det viktigste. Men snakk med de som er rikest, sannsynligvis vil de offentlig fortsatt hevde at vi alle er like mye verd, men det er for å forsøke å ikke bli stemplet som mindre verdifulle slik de ville blitt hvis man objektiv skulle bedømme dem.

Egentlig rammer dette de fleste av oss fordi det er mange som får altfor lite å klare seg på her i verden.

 

 

 Startside

beats by dre outlet black infrared 6s beats by dre cheap lebron 12 louis vuitton outlet jordan 6 black infrared louis vuitton outlet beats by dre outlet coach outlet online Lebron 11 coach outlet online black infrared 6s jordan 11 legend blue lebron 12 black infrared 6s jordan 6 black infrared legend blue 11s michael kors outlet jordan 11 legend blue lebron 12 jordan 6 black infrared legend blue 11s beats by dre cheap michael kors outlet jordan retro 6 lebron 12 jordan 11 legend blue legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet north face black friday jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 6 black infrared louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 6 black infrared uggs black friday