Naturlovene

10. Naturlovene.

"Naturlovene" er ikke lover i vanlig forstand, men egentlig menneskets måte å beskrive naturens egenskaper med matematikk og empiriske fakta, men disse beskrivelsene er slett ikke så sikre og entydige som det tilsynelatende er i lærebøker og vitenskapelige avhandlinger. I Religionene har gudene gitt lover som må følges, men som kan brytes. Slik er det ikke med "naturlovene". "Naturlovene" dersom de er ekte naturlover klarer vi ikke å bryte, de er gitte forutsetninger som vi alle må bøye oss for. Men ved å bruke kunnskapene om naturlover kan mennesket oppnå resultater som i utgangspunktet synes umulige. Et eksempel er reisen til månen, som tidligere bare var mulig i drømmen verden, hvor teknikk og vitenskap har gitt oss de nødvendige kunnskapene om naturen for å nå disse imponerende resultatene.

 

Naturlovene skal være empiriske, det vil si at de er basert på forsøk, erfaringer og de må tilfredstille kravene til logisk sammenheng. Naturlovene skal forutsi hva som vil hende. Når du slipper en sten faller den vanligvis til jorden. Den faller mot jordens sentrum og hastigheten den faller med når vi ser bort fra luftmotstanden er forutsigbar. Newton fant at hastigheten er en funksjon av høyden stenen slippes fra og den akselerasjonen som gravitasjonen forårsaker.

 

Vitenskap i dag er mangesidig. Mange benytter vitenskapens ord og begreper bevisst for å sannsynliggjøre helt uvitenskaplige påstander. Hva skal så vi som ikke har spesialutdannelse og som mottar medienes sensasjonsoppslag tro eller mene. Det er bare et svar…. fornuftbasert skeptisisme.

Det er den som kommer med en påstand som må ha bevisbyrden, ellers vil hva som helst av løgner og bløff bli vitenskap. Dersom jeg i dag står fram å sier at jeg har fått beskjed fra Gud om å starte en ny menighet, så er det totalt umulig å motbevise en slik påstand

Dersom et ukeblad i en artikkel sier ” Mr. X ble kvitt sine plager etter at han begynte med ”lurium”, det er ”lurium” som har gjort ham frisk.” , så er dette en påstand som må bevises fordi mennesker faktisk blir friske av mange sykdommer uten noen form for ”lurium”, og vitenskaplig er denne form for bevis helt uten verdi.

Vi må spørre oss selv noen fundamentale spørsmål.

Hvem kommer med påstandene og har vedkommende noen fordeler av å påstå det han gjør i form av nye fordeler i jobben sin, kjendisstatus, oppdrag, kunder eller reklameverdi?

Har helt uavhengige instanser kontrollert påstandene og med hvilket resultat?

Er det utført doble blindtester (dersom dette er mulig) hvor verken eksperimentator eller pasient vet hvem som har fått virkestoffet?

 

Vi har ingen forutsetning for å vite om naturlovene er uforanderlige, men de må være nøyaktige nok for oss i vår situasjon i vår tid.

 

Vi bør heller ikke forstå alt for å benytte naturen til våre formål.

Et eksempel er de elektromagnetiske strålene eller bølgene. Avhengig av eksperimentoppsettet vil vi finne at de opptrer både som materie og bølger.

Vi vet faktisk fortsatt ikke hva elektronet og de andre atom- og kjernepartiklene egentlig er, men vi benytter dem i mange sammenhenger med strålende resultater og vi kan kort nevne radio og TV-apparater, datamaskiner, klokker, satelitter, biler husholdningsmaskiner, vekter og masse annet.

 Startside

jordan 6 black infrared louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan retro 11 legend blue 11s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet cheap oakley sunglasses beats by dre cheap legend blue 11s jordan 11 Legend Blue legend blue 11s jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 11 legend blue lebron 11 black infrared 6s legend blue 11s louis vuitton outlet jordan retro 11 beats by dre cheap beats by dre cheap jordan 11 legend blue legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet black infrared 6s black infrared 6s michael kors black friday jordan 11 legend blue legend blue 11s legend blue 11s jordan 11 legend blue beats by dre cheap coach black friday beats by dre black friday black infrared 6s louis vuitton outlet